Chia sẻ của khách hàng

Trương Thị Thanh Nhàn
Trương Thị Thanh Nhàn
Senior Brand Manager, Nestlé Việt Nam - Cựu học viên MBA khóa 2018
Ông Lê Đình Tưởng
Ông Lê Đình Tưởng
Phụ huynh tham gia chương trình trả góp học tập tại ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
Dương Đăng Thảo Trang
Dương Đăng Thảo Trang
Sinh viên ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa 10 Chương trình Du học bán phần Western Sydney BBus
Võ Phạm Bảo Ngân
Võ Phạm Bảo Ngân
Sinh viên ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa 10 Chương trình Du học bán phần Western Sydney BBus