Bảng tính trả góp

Việc học tập chương trình Đại học và sau Đại học quốc tế trở nên dễ dàng hơn với các gói Trả góp vay từ EduFin, được thiết kế phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, đặc biệt phù hợp với các sinh viên, học viên tại Viện ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

  • Chọn chương trình học

  • Chương trình Global Pathways
  • Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA
  • Cử nhân Western Sydney
  • Chọn phương thức cho vay trả góp

  • Chọn thời gian phù hợp